اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری شصت و دومین نشست از مجموعه نشست های تخصصی دفتر آموزش و ترویج خود را برگزار می کند.

این نشست با سخنرانی مهندس صابر میرزائی «معاون محترم نوآوری و فناوری های آینده ساز مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» با مشارکت فعال نمایندگان دستگاه های اجرائی، اندیشکده ها، فعالان و تصمیم سازان کشور برگزار خواهد شد.

صاحب نظران و علاقه مندان می توانند جهت بهره مندی از مباحث مطروحه و ایراد نظرات تخصصی خود به تالار نشست های مجازی این مرکز مراجعه فرمایند.

تاریخ برگزاری: یکشنبه 3 بهمن 1400

زمان برگزاری: ساعت 10 تا 12

نشانی تالار نشست های مجازی:  http://connect.mporg.ir/dfrc

برای کسب آگاهی بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی مرکز به نشانی www.dfrc.ir  مراجعه فرمایید.