غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران بعد از 5 روز سکوت در خصوص ویدئوی اظهاراتش که برای اولین بار در «نود اقتصادی» منتشر شده بود، در سخنانی از نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد.

او در این سخنان تاکید کرد: چند روز قبل، دقایقی تقطیع شده از یک جلسه خصوصی با تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های اتاق ایران و برخی از اعضای هیأت رئیسه که در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ برگزار شده بود توسط افرادی غرض‌ورز از داخل اتاق با مقاصدی خاص منتشر شد که سوءبرداشت‌ها و واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

مقصود از آنچه به عنوان ذهنیت خالی بعضی از نمایندگان در سخنان من در جلسه مطرح شده، اطلاعات ناکافی از مسائل تخصصی اقتصادی است. 

بدیهی است، افراد بر اساس تجربه و تخصّص خود ممکن است با برخی موضوعات دیگر غیرمرتبط، ناآشنا و یا کم‌اطلاع باشند. در همین رابطه و طبق قانون، اتاق ایران وظیفه دارد به عنوان مشاور قوا در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی و غیره در تعامل با نمایندگان قوا و بخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی آنان را در صورت لزوم از لحاظ ارائه اطلاعات تخصصی مفید شارژ کرده و البته این تعامل دو سویه است تا به صورت همه‌جانبه اقتصاد ملّی را در مسیر درست هدایت کنند.

گفتنی است شافعی در سخنانی که ابتدای هفته در «نود اقتصادی» منتشر شده بود گفته بود: نمایندگان مجلس به ما نیاز دارند تا شارژشان کنیم. عمق نمایندگان مجلس یازدهم در مسائل مختلف از جمله اقتصاد بسیار کم است و از اینکه این افراد، کشور را اداره می‌کنند حس درماندگی دارم.