به گزارش «نود اقتصادی»، هرویک یاریجانیان، عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با توجه به وضعیت دستمزدها، کارگر ایرانی حاضر به کار در کارخانجات نیست و واحدها با کمبود نیروی کار مواجه هستند.

وی بیان کرد: امروز بخش تولید و کارخانجات با مشکلات جدیدتری مواجه هستند که یکی از این مشکلات کمبود نیروی کار واقعی است، به گونه‌ای که کارگران بخش تولید با این میزان حقوق در کارخانجات کار نمی‌کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش پیک، رستوران و… قابل مقایسه با کارگران کارخانجات نیست و کسی با این شرایط حتی دستفروشی را رها نمی‌کند تا در بخش تولید کار کند.

هرویک یاریجانیان گفت: مدیران بخش تولید به طور مرتب درخواست می‌کنند که قوانینی برای استفاده از نیروی کار افغان مصوب شود.