به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت ها امروز در بازار روند نزولی را تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۰ (یک هزار و هشتصد و بیست) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۲۰

۱.۵۰

۰.۰۸

09:00

۱,۸۱۸

-۲.۴۰

-۰.۱۴

۲ روز پیش

۱,۸۲۱

-۰.۱۰

-۰.۰۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۲۰۰ تومان کاهش، ۱,۱۸۸,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۸۸,۷۰۰

-۱۰,۲۰۰

-۰.۸۶

11:24

۱,۱۹۸,۹۰۰

-۴۰۰

-۰.۰۴

روز قبل

۱,۱۹۹,۳۰۰

-۳۰,۱۰۰

-۲.۵۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۸۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۱۴۸,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۸۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۳۶۹ تومان کاهش، ۲۵,۱۹۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۱۹۰

-۳۶۹

-۱.۴۷

11:23

۲۵,۵۵۹

-۳۴۱

-۱.۳۴

روز قبل

۲۵,۹۰۰

-۳۵۹

-۱.۳۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۵۹ درصدی، از ۳۱,۵۶۷ (سی و یک هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان به ۳۱,۳۸۴ (سی و یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۳۸۴

-۱۸۳

-۰.۵۹

11:20

۳۱,۵۶۷

۲۱۷

۰.۶۸

روز قبل

۳۱,۳۵۰

-۶۹۷

-۲.۲۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۱۹ تومان کاهش، ۳۷,۵۹۵ (سی و هفت هزار و پانصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۵۹۵

-۲۱۹

-۰.۵۹

11:20

۳۷,۸۱۴

۲۶۰

۰.۶۸

روز قبل

۳۷,۵۵۴

-۸۸۲

-۲.۳۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۲۰ (هفت هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۸۸۷ (بیست و یک هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی، امروز به ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۲۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۰.۸۲

11:23

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۰.۳۶

روز قبل

۱۲,۲۵۵,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۲۳

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۶۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۶۳۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۱

11:24

۶,۶۵۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۴۵

روز قبل

۶,۶۲۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۴۶

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۲۵,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد