به گزارش «نود اقتصادی»، معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت ها نسبت به روز گذشته بالا رفت.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۶ (یک هزار و هشتصد و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۰۶

۱۰

۰.۵۷

09:00

۱,۷۹۵

-۱.۷۰

-۰.۱

روز قبل

۱,۷۹۷

۴.۲۰

۰.۲۳

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۱۱۰۰ تومان افزایش، ۱,۲۱۷,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هفده هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۱۷,۱۰۰

۱۱,۱۰۰

۰.۹۱

11:26

۱,۲۰۶,۰۰۰

۱۲,۴۰۰

۱.۰۲

روز قبل

۱,۱۹۳,۶۰۰

-۴۵,۹۰۰

-۳.۸۵

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۷۸,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۴۲۰ (بیست و هشت هزار و چهارصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۰۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۲۲۳ تومان افزایش، ۲۵,۸۲۳ (بیست و پنج هزار و هشتصد و بیست و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۸۲۳

۲۲۳

۰.۸۶

11:26

۲۵,۶۰۰

-۲۸۴

-۱.۱۱

روز قبل

۲۵,۸۸۴

۵۶

۰.۲۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۱۱۱ (سی و دو هزار و یکصد و یازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۱۱۱

۹۲۲

۲.۸۷

11:20

۳۱,۱۸۹

-۲۹۸

-۰.۹۶

روز قبل

۳۱,۴۸۷

-۸۴۰

-۲.۶۷

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۹۲ تومان افزایش، ۳۸,۵۴۶ (سی و هشت هزار و پانصد و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۵۴۶

۱,۰۹۲

۲.۸۳

11:20

۳۷,۴۵۴

-۲۵۰

-۰.۶۷

روز قبل

۳۷,۷۰۴

-۱,۰۰۶

-۲.۶۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۷۷۰ (هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۴۴۰ (بیست و دو هزار و چهارصد و چهل ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,550,000 (دوازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.39 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۵۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۳۹

11:24

۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۰.۶۴

روز قبل

۱۲,۴۲۰,۰۰۰

-۴۲۴,۰۰۰

-۳.۴۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۶۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۷۵

11:27

۶,۵۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۷۶

روز قبل

۶,۵۰۰,۰۰۰

-۱۳۰,۰۰۰

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۵,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد