جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: هر برنامه‌ای که در دولت سیزدهم در زمینه کشاورزی شروع شده است، در انتهای سال ۱۴۰۱ خروجی آن قابل ملاحظه خواهد بود.

وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور بوده و بسیاری از چالش‌هایی که در گذشته در زمینه زنجیره امنیت غذایی وجود داشت مربوط به جزیره‌ای عمل کردن بین بخش تولید و توزیع بود.

وزیر کشاورزی گفت: با دستور رئیس جمهوری در ابتدای دولت سیزدهم، کل زنجیره تولید و توزیع در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت و با این دستور، به کشمکش‌های سال‌های گذشته پایان داده شد و در دولت سیزدهم قانون انتزاع بطور کامل اجرایی شد.

ساداتی‌نژاد افزود:  با وجود تجربه اندک وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توزیع و نظارت اما حوزه نظارت هم اکنون ساماندهی شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۹ قلم کالا توسط سامانه هوشمند توزیع شده و از هم اکنون هم برنامه‌های شب عید برای  مدیریت کالا با جدیت در حال پیگیری است.

خبرنگار: میلاد گودرزی