«نود اقتصادی»-دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز: متاسفانه هفته گذشته شاهد بودیم که جناب آقای صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی بعد از افزایش قیمت ارز به میدان فردوسی رفتند تا مستقیما از بازار ارز بازدید کنند.

طبق آمارهای رسمی اکثر نیازهای ارزی کشور از بازار ارز نیمایی و صرافی‌ها تامین می‌شود و سهم بازار آزاد که قیمت‌هایی مثل ۲۹ یا ۳۰ هزار تومان را به خودش دیده بود در بازار بسیار اندک است.

رئیس کل محترم بانک مرکزی با حضور در کف میدان فردوسی در واقع ناخواسته قیمت‌های رقم خورده در بازار آزاد را به رسمیت شناختند. این اقدام نمایشی ایشان قبلا توسط آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم مشاهده شده بود.

مردم بعد از سه دهه آزمون و خطا در خصوص تحولات ارزی به این باور رسیده‌اند که تنها اقدامات علمی و عملی است که می‌تواند به بازار ارز ثبات ببخشد و اقدامات نمایشی نمی‌تواند تاثیر چندانی را ایفا کند.

مدیریت تقاضا در این شرایط سخت تحریمی مهمترین اقدامی است که بانک مرکزی برای سامان دهی به بازار ارز باید در دستور کار خودش قرار دهد و برای این کار هم نیاز به حضور مستقیم در بازار ارز نیست. برای کاهش التهابات ذهنی، حضور در رسانه‌ها می‌تواند کفایت کند.

جریان سودجویی وجود دارد که با هجوم به بازار ارز تقاضای غیر واقعی ایجاد کرده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی نباید با حضور مستقیم در میدان فردوسی در زمین این افراد بازی کند. این اقدام به نوعی آدرس غلط دادن به بازار است و به جای وجاهت بخشیدن به معاملات بازار ارز در بخش‌های رسمی مانند سامانه نیما، میدان فردوسی را به عنوان مرجع به جامعه معرفی می‌کند.

اصولا روسای بانک‌های مرکزی دنیا هم کم حر ف میزنند و هم کارها و اقداماتشان را با دقت بیشتری انجام می‌دهند. بازار ارز حساس است و باید مراقبت‌ها کمی بیشتر باشد.

با انتخاب آقای صالح آبادی امیدوار بودیم اقدامات نمایشی آقای همتی پایان پیدا کند که متاسفانه این اقدام ایشان ما را کمی ناامید کرد.