اخبار شرکتها-بانک ایران زمین با تاکید بر هدف گذاری این بانک برای حمایت از رونق تولید و کارآفرینی در کشور و ارائه خدمات در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده و جذب منابع مالی که جزء اولویت های کلیدی و اصلی این بانک محسوب می‌شود، سرمایه گذاری های بزرگی را در بخش های مختلف عمرانی همچون سیمان غرب آسیا، فولاد اکسین اهواز، خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و پروژه فیبر نوری جنوب در جهت حمایت از رونق تولید از خود بجای گذاشته است.

تمرکز بر حمایت از تولید

عبدالمجید پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین، نقش بانک‌ها به عنوان یکی از بخش های تامین مالی اقتصاد کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظاری که از بانک‌ها به عنوان یکی از اساسی ترین بخش‌های تامین مالی و اقتصادی می رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه تولید کشور است.

پورسعید با تاکید بر مشارکت بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌های تولیدی افزود :  اگرچه بانک ایران زمین در سال‌های اخیر بسیاری از منابع خود را به امر حمایت از تولید اختصاص داد ، اما از مدیران خواسته ایم براساس خط مشی های تنظیم شده نسبت به حمایت از شرکت‌های تولیدی استان‌های خود اقدام کنند. که در این راستا اقدامات بسیاری انجام که اخبار آن منتشر شده است.

گردانندگان اصلی چرخ های اقتصاد

سید حسن سلطانی فیروز رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین با بیان اهمیت حمایت بانک‌ها از حوزه تولید اظهار داشت: کشور در شرایط کنونی نیازمند همکاری و هماهنگی در تمامی بخش ها برای حمایت از تولید داخلی است. در همین راستا بانک‌ها به عنوان گردانندگان اصلی چرخ های اقتصاد باید در رأس این امر قرار گیرند.

سلطانی فیروز بیان داشت :  اساساً اگر بانک‌ها بتوانند در اقتصاد خوب عمل کند و فضای مناسبی بر آن حاکم باشد جمع بین منافع منطقی بانک ها و منافع تولید کنندگان امری کاملاً امکان پذیر است. همچنین  اگر نظام بانکی از جایگاه و کارکرد اصلی خود فاصله گیرد تضاد منافع بانک‌ها و تولید کنندگان تشدید شده و موجب بروز مشکلات اقتصادی خواهد شد.