به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۸ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۷۸

-۳.۹۰

-۰.۲۲

09:00

۱,۷۸۲

-۰.۶۰

-۰.۰۴

روز قبل

۱,۷۸۳

-۰.۱۰

-۰.۰۱

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۳۱۹,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد ) تومان به ۱,۳۲۰,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۳۲۰,۶۰۰

۱,۰۰۰

۰.۰۷

11:22

۱,۳۱۹,۶۰۰

۱۵,۴۰۰

۱.۱۶

روز قبل

۱,۳۰۴,۲۰۰

۲,۱۰۰

۰.۱۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۷۲۴,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار امروز به ۳۰,۶۳۰ (سی هزار و ششصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۶۳۰

۱۳۰

۰.۴۲

11:09

۳۰,۵۰۰

۴۴۰

۱.۴۴

روز قبل

۳۰,۰۶۰

-۱۰۰

-۰.۳۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۲۷,۵۷۹ (بیست و هفت هزار و پانصد و هفتاد و نه ) تومان به ۲۷,۵۶۹ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۵۶۹

-۱۰

-۰.۰۴

11:41

۲۷,۵۷۹

۵۹

۰.۲۱

روز قبل

۲۷,۵۲۰

-۱۷۹

-۰.۶۶

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۶۰۸ (سی و چهار هزار و ششصد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۶۰۸

۱۴۰

۰.۴

11:20

۳۴,۴۶۸

۴۳۸

۱.۲۷

روز قبل

۳۴,۰۳۰

-۱۱۴

-۰.۳۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۲۸ درصدی، از ۴۰,۵۱۹ (چهل هزار و پانصد و نوزده ) تومان به ۴۰,۶۳۶ (چهل هزار و ششصد و سی و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۴۰,۶۳۶

۱۱۷

۰.۲۸

11:20

۴۰,۵۱۹

۷۶۵

۱.۸۸

روز قبل

۳۹,۷۵۴

-۱۳۲

-۰.۳۴

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۴۴۰ (هشت هزار و چهارصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۹۳۴ (بیست و سه هزار و نهصد و سی و چهار ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,235,000 (سیزده میلیون و دویست و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.03 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۲۳۵,۰۰۰

۵,۰۰۰

۰.۰۳

11:21

۱۳,۲۳۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۱.۳۹

روز قبل

۱۳,۰۴۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰.۱۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۶۵,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۶۵,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

-۰.۵۱

11:23

۶,۹۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۱.۳

روز قبل

۶,۸۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۱۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۳۶,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و سی و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نود و پنج هزار) تومان قیمت خورد.