محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: رئیس اتاق بازرگانی که خودش سر لیست انتخابات است هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی را تعیین می‌کند. کارمندانِ اتاق بازرگانی انتخابات اتاق را برگزار می‌کنند. چهار نفر از کارمندان اتاق را در دور گذشته به عنوان انجمن نظارت بر انتخابات انتخاب کردند. پرونده رسیدگی به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی تهران از سال ۹۷ در هیات نظارت، رسیدگی نشده است در سال ۹۳، دادستان فعلی کل کشور می‌خواست سه روزه انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کند ولی دولت گذشته دخالت کرد و نگذاشت!