به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ زیان انباشته شرکت خودروسازی ایران‌خودرو تبریز در پایان سال گذشته معادل ۹۴ درصد کل سرمایه شرکت بوده که این موضوع شرکت را مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت یعنی تصمیم‌گیری در مورد بقا یا انحلال می‌کند. 

همچنین این شرکت در سال گذشته ۶۴ هزار و ۳۵۱ دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد، ۹ هزار و ۸۴۸ دستگاه به دلیل نداشتن قطعه، ناقص رها شده است. به عبارتی خودروهای ناقص شرکت ایران‌خودرو تبریز در سال گذشته معادل ۱۵/۳ درصد از کل خودروهای تولیدی شرکت است.