حسین فرزان اصل، عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: سید مهدی سدیدی مدیرعامل این صندوق به همراه سایر اعضای هیات مدیره از سمت خود برکنار شدند.

وی بیان کرد: امروز، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها بود. تغییر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این صندوق به صورت یکجا طبق دستور وزیر اقتصاد انجام شد.

فروزان اصل افزود: گویا، آقابابایی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها معرفی شده است.