به گزارش «نود اقتصادی»، با حکم وزیر اقتصاد محمدرضا فرزین و آیت‌اله ابراهیمی به ترتیب به عنوان مدیرعامل بانک ملی و بانک سپه انتخاب شدند.