اخبار شرکتها-دارندگان سپرده‌های بلندمدت بانک گردشگری می‌توانند با استفاده از "طرح به توان دو" از تسهیلاتی معادل 80 درصد مبلغ سپرده خودشان ، بهره‌مند شوند.

این طرح ویژه دارندگان سپرده بلندمدت بوده و قابل درخواست از طریق شعب بانک گردشگری می‌باشد.