به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز خلاف روند روز گذشته شاهد افزایش قیمت هاست.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۴ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۷۴

۸.۹۰

۰.۵

09:00

۱,۷۶۵

-۲.۳۰

-۰.۱۴

روز قبل

۱,۷۶۷

-۰.۴۰

-۰.۰۳

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۳ درصدی، از ۱,۱۳۶,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و شش هزار و ششصد) تومان به ۱,۱۴۶,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۴۶,۲۰۰

۹,۶۰۰

۰.۸۳

11:34

۱,۱۳۶,۶۰۰

-۵,۵۰۰

-۰.۴۹

روز قبل

۱,۱۴۲,۱۰۰

-۱,۴۰۰

-۰.۱۳

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۵۷,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۷۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۳۷۰

۱۷۰

۰.۶۲

11:11

۲۷,۲۰۰

-۴۰

-۰.۱۵

روز قبل

۲۷,۲۴۰

۱۰

۰.۰۳

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۲۶,۳۸۸ (بیست و شش هزار و سیصد و هشتاد و هشت ) تومان به ۲۶,۴۲۶ (بیست و شش هزار و چهارصد و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۴۲۶

۳۸

۰.۱۴

11:34

۲۶,۳۸۸

۹۵

۰.۳۶

روز قبل

۲۶,۲۹۳

-۰.۰۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۷۷۹ (سی و یک هزار و هفتصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۷۷۹

۲۳۸

۰.۷۴

11:20

۳۱,۵۴۱

-۴۶

-۰.۱۵

روز قبل

۳۱,۵۸۷

۱۲

۰.۰۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۹۳ تومان افزایش، ۳۷,۵۵۷ (سی و هفت هزار و پانصد و پنجاه و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۵۵۷

۱۹۳

۰.۵۱

11:20

۳۷,۳۶۴

-۱۱۲

-۰.۳

روز قبل

۳۷,۴۷۶

۱۳

۰.۰۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۶ تومان افزایش، ۷,۴۵۶ (هفت هزار و چهارصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۸۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۱۲۵ (بیست و دو هزار و یکصد و بیست و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,750,000 (یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.76 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۷۵۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۰.۷۶

11:33

۱۱,۶۶۰,۰۰۰

-۸۵,۰۰۰

-۰.۷۳

روز قبل

۱۱,۷۴۵,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵۲

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۹۶۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۶۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۵

11:35

۵,۹۳۰,۰۰۰

-۴۰,۰۰۰

-۰.۶۸

روز قبل

۵,۹۷۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱۷

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۴۸۵,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد