به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش نسبی قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۸ (یک هزار و هفتصد و شصت و هشت) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۶۸

۰.۸۰

۰.۰۴

09:00

۱,۷۶۷

-۰.۴۰

-۰.۰۳

۲ روز پیش

۱,۷۶۸

-۲۸.۷۰

-۱.۶۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۳۶,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و شش هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۳۶,۱۰۰

-۶,۰۰۰

-۰.۵۳

11:30

۱,۱۴۲,۱۰۰

-۱,۴۰۰

-۰.۱۳

روز قبل

۱,۱۴۳,۵۰۰

۱,۶۰۰

۰.۱۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۲۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۲۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۱۰۰ (بیست و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۱۰۰

-۱۴۰

-۰.۵۲

11:28

۲۷,۲۴۰

۱۰

۰.۰۳

روز قبل

۲۷,۲۳۰

۱۷۰

۰.۶۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۳۵ تومان کاهش، ۲۶,۲۵۸ (بیست و شش هزار و دویست و پنجاه و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۲۵۸

-۳۵

-۰.۱۴

11:29

۲۶,۲۹۳

-۰.۰۳

روز قبل

۲۶,۳۰۰

۶۷

۰.۲۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۰ تومان کاهش، ۷,۴۰۰ (هفت هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,650,000 (یازده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.81 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۶۵۰,۰۰۰

-۹۵,۰۰۰

-۰.۸۲

11:28

۱۱,۷۴۵,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵۲

روز قبل

۱۱,۸۰۵,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۰.۶۷

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۵۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۴

11:31

۵,۹۷۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱۷

روز قبل

۵,۹۸۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۴

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۶۸۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۴۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۷۵,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد