به گزارش «نود اقتصادی» در نیمه اول امسال، نرخ تورم برای دهک‌های مرفه کاهشی و برای دهک‌های فقیر افزایشی بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۲ ماه اخیر (مرداد و شهریور) نرخ تورم نقطه به نقطه دو دهک کم‌درآمد (دهک‌های اول و دوم جامعه) افزایشی شده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه دو دهک پردرآمد (دهک‌های نهم و دهم جامعه) از تیرماه به بعد کاهشی شده است.