دکتر حسین درودیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: روزگاری در کشور مقامی در سطح سخنگوی دولت اعلام کرد که عدم تصویب FATF جلوی واردات واکسن را گرفته است، ولی وقتی در این ابعاد وسیع در یک مدت زمانی کوتاه میلیون‌ها دز واکسن وارد کشور می‌شود، معلوم می‌شود دولت قبل بیان درستی در این زمینه نداشته است.

وی بیان کرد: دولتمردان گذشته با شیطنت خاصی سعی می‌کردند از طریق مطرح کردن مسائل روز مره مردم مانند واکسن یک بسیج افکار عمومی برای رسیدن به نفع خود ایجاد کنند که این مسئله نیاز به پیگیری و بررسی دستگاه‌های ذیربط دارد.

این اقتصاددان افزود: می‌بینید که علیرغم بدون تغییر ماندن وضعیت بررسی FATF در کشور، واردات واکسن به طور گسترده ای در حال انجام است، بنابراین ادعای دولتمردان سابق نیاز خلاف واقع بوده است.