به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز روند صعودی را در پیش گرفتند. 

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۰ (یک هزار و هفتصد و شصت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۶۰

-۰.۵۰

-۰.۰۳

12:00

۱,۷۶۰

۶.۴۰

۰.۳۶

روز قبل

۱,۷۵۴

۰.۳۰

۰.۰۱

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۱,۱۳۲,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و دو هزار و دویست ) تومان به ۱,۱۳۹,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۳۹,۳۰۰

۷,۱۰۰

۰.۶۲

11:29

۱,۱۳۲,۲۰۰

۳۰۰

۰.۰۲

روز قبل

۱,۱۳۱,۹۰۰

-۳,۷۰۰

-۰.۳۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۲۹,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و بیست و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۴۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۴۴۰

۶۰

۰.۲۱

11:29

۲۷,۳۸۰

۴۰

۰.۱۴

روز قبل

۲۷,۳۴۰

-۲۶۰

-۰.۹۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۲۶,۲۳۱ (بیست و شش هزار و دویست و سی و یک ) تومان به ۲۶,۲۸۹ (بیست و شش هزار و دویست و هشتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۲۸۹

۵۸

۰.۲۲

11:32

۲۶,۲۳۱

-۱۶۴

-۰.۶۳

روز قبل

۲۶,۳۹۵

-۱۱۱

-۰.۴۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۳۲,۱۱۰ (سی و دو هزار و یکصد و ده ) تومان به ۳۲,۱۲۵ (سی و دو هزار و یکصد و بیست و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۱۲۵

۱۵

۰.۰۴

11:20

۳۲,۱۱۰

۸۲

۰.۲۵

روز قبل

۳۲,۰۲۸

-۲۳۵

-۰.۷۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۹ تومان کاهش، ۳۷,۴۷۷ (سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۴۷۷

-۶۹

-۰.۱۹

11:20

۳۷,۵۴۶

۱۲

۰.۰۳

روز قبل

۳۷,۵۳۴

-۲۷۵

-۰.۷۴

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۸۸ (هفت هزار و چهارصد و هشتاد و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۳۳۵ (بیست و یک هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,865,000 (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.42 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۶۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۴۲

11:31

۱۱,۸۱۵,۰۰۰

-۵,۰۰۰

-۰.۰۵

روز قبل

۱۱,۸۲۰,۰۰۰

-۵,۰۰۰

-۰.۰۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۰.۲۵

11:30

۵,۸۸۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۶

روز قبل

۵,۹۰۰,۰۰۰

۰

۰

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد