به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت دلار و سکه امروز در بازار در حالی افزایش یافت که طلا کاهش قیمت را تجربه کرد.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۷ (یک هزار و هفتصد و چهل و هفت) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۴۷

-۶.۴۰

-۰.۳۷

09:00

۱,۷۵۴

۰.۳۰

۰.۰۱

۲ روز پیش

۱,۷۵۴

-۰.۴۰

-۰.۰۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۱,۱۳۱,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و یک هزار و نهصد) تومان به ۱,۱۲۹,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و نه هزار و ششصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۲۹,۶۰۰

-۲,۳۰۰

-۰.۲۱

11:24

۱,۱۳۱,۹۰۰

-۳,۷۰۰

-۰.۳۳

روز قبل

۱,۱۳۵,۶۰۰

-۱۶,۰۰۰

-۱.۴۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۰۳,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۰۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۴۰۰

۶۰

۰.۲۱

11:14

۲۷,۳۴۰

-۲۶۰

-۰.۹۶

روز قبل

۲۷,۶۰۰

۳۸۰

۱.۳۷

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۴۳ درصدی، از ۲۶,۳۹۵ (بیست و شش هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان به ۲۶,۲۸۳ (بیست و شش هزار و دویست و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۲۸۳

-۱۱۲

-۰.۴۳

11:24

۲۶,۳۹۵

-۱۱۱

-۰.۴۳

روز قبل

۲۶,۵۰۶

۲۴

۰.۰۹

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۱۴۵ (سی و دو هزار و یکصد و چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۱۴۵

۱۱۷

۰.۳۶

11:20

۳۲,۰۲۸

-۲۳۵

-۰.۷۴

روز قبل

۳۲,۲۶۳

۲۵۵

۰.۷۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۳۸ تومان افزایش، ۳۷,۶۷۲ (سی و هفت هزار و ششصد و هفتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۶۷۲

۱۳۸

۰.۳۶

11:20

۳۷,۵۳۴

-۲۷۵

-۰.۷۴

روز قبل

۳۷,۸۰۹

۲۲۵

۰.۵۹

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۶۶ (هفت هزار و چهارصد و شصت و شش ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۴۵۹ (بیست و یک هزار و چهارصد و پنجاه و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,830,000 (یازده میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.08 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۰۸

11:13

۱۱,۸۲۰,۰۰۰

-۵,۰۰۰

-۰.۰۵

روز قبل

۱۱,۸۲۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۰.۱۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۸۸۵,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۸۸۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۶

11:25

۵,۹۰۰,۰۰۰

۰

۰

روز قبل

۵,۹۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۵

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۴۹۳,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود و سه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۹۷,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و هفت هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد