در حالیکه بیمه مرکزی زیر ۵۰۰ نفر کارمند دارد، بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد نهاد ناظر صنعت بیمه به کارکنان خود چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان وام داده است.