نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع دغدغه‌های تولید کنندگان با حضور محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی، علیرضا ترک، عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک، حسین نیلفروش زاده، مدیربازرگانی شرکت دکستروز ایران، مجتبی صیادیان تولید کننده پوشاک در محل سایت «نود اقتصادی» برگزار شد.