به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا در حالی امروز پایین آمد که دلار و سکه افزایش قیمت را تجربه کردند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۵۴ (یک هزار و هفتصد و پنجاه و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۵۴

۰.۳۰

۰.۰۱

06:00

۱,۷۵۴

-۰.۴۰

-۰.۰۳

روز قبل

۱,۷۵۴

-۳۸.۶۰

-۲.۲۱

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹۲ درصدی، از ۱,۱۵۱,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و ششصد) تومان به ۱,۱۴۱,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۴۱,۲۰۰

-۱۰,۴۰۰

-۰.۹۲

11:30

۱,۱۵۱,۶۰۰

-۷,۶۰۰

-۰.۶۶

۲ روز پیش

۱,۱۵۹,۲۰۰

-۵,۵۰۰

-۰.۴۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۴۶,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و چهل و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۰۰ (بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۵۰۰

۲۸۰

۱.۰۱

11:29

۲۷,۲۲۰

-۱۰۰

-۰.۳۷

۲ روز پیش

۲۷,۳۲۰

-۵۰

-۰.۱۹

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۱ تومان افزایش، ۲۶,۵۵۳ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۵۵۳

۷۱

۰.۲۶

11:29

۲۶,۴۸۲

۱۱۰

۰.۴۱

۲ روز پیش

۲۶,۳۷۲

-۱۴۴

-۰.۵۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۳۲,۰۰۸ (سی و دو هزار و هشت ) تومان به ۳۲,۲۸۳ (سی و دو هزار و دویست و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۲۸۳

۲۷۵

۰.۸۵

11:20

۳۲,۰۰۸

-۲۶۸

-۰.۸۴

۲ روز پیش

۳۲,۲۷۶

-۹۲

-۰.۲۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۳۷,۵۸۴ (سی و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) تومان به ۳۷,۸۸۶ (سی و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۸۸۶

۳۰۲

۰.۷۹

11:20

۳۷,۵۸۴

-۱۰۵

-۰.۲۸

۲ روز پیش

۳۷,۶۸۹

-۳۴۲

-۰.۹۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۴۹۴ (هفت هزار و چهارصد و نود و چهار ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۸۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۷۱۲ (بیست و یک هزار و هفتصد و دوازده ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۲۴۰ (سه هزار و دویست و چهل ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,825,000 (یازده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.12 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۲۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۰.۱۲

11:28

۱۱,۸۱۰,۰۰۰

-۱۲۰,۰۰۰

-۱.۰۲

۲ روز پیش

۱۱,۹۳۰,۰۰۰

-۶۵,۰۰۰

-۰.۵۵

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۵

11:30

۵,۹۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۵

۲ روز پیش

۶,۰۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۵۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۳۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۲۳۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی و هشت هزار) تومان معامله شد.

منبع: دنیای اقتصاد