دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» با انتقاد از ارتباط دادن واردات واکسن با تصویب FATF اظهار کرد: اگر معذوراتی وجود نداشته باشد همه کسانی که در دولت گذشته در واردات واکسن قصور کردند و واردات آن را به تصویب FATF ربط دادند باید مورد بازخواست دستگاه قضایی قرار بگیرند.

 وی افزود: این افراد در دولت گذشته نه تنها در موضوع واردات واکسن، بلکه در مسئله برجام، دلار ۴۲۰۰ تومانی و استفاده از توانمندی داخلی فرصت سوزی کردند. زندگی مردم نباید گروگان دعواهای سیاسی شود. 

 این اقتصاددان با بیان این که دولتمردان گذشته فقط به جلب نظر آمریکا توجه داشتند به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: تفکر دولت گذشته با بی توجهی به کشورهای همسایه و کشورهایی که سابقه خوبی در همکاری با جمهوری اسلامی داشتند، همه چیز را منوط به توافق با آمریکا و به دست آوردن دل غربی‌ها کرد.