اخبار شرکتها- "بسته دست به نقد" به کسب‌و ‌کارهای تازه تاسیس و کوچک کمک می‌کند تا اعتبار کوتاه مدت خود را تامین کرده و از بحران‌های مالی احتمالی به وجود آمده، عبور کنند.

از دیگر ویژگی‌های بسته‌های دست به نقد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدت کسب و کارهای کوچک و متوسط
تبدیل خریدهای نقدی به خریدهای نسیه و زمان‌دار
خرید اسناد تجاری کسب و کارها زودتر از موعد و تبدیل آن به نقدینگی
بهبود مدیریت نقدینگی