به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: تا کی باید خلق پول صورت گیرد که جز تورم افسار گسیخته و آسیب جدی که به معیشت مردم وارد کرده، نتیجه‌ ای نداشته است؟ باید به جد تلاش شود تا خلق پول، که ساده‌ ترین راه است ریشه کن شود و برای تحقق پروژه‌ها مدیران باید در استان‌ها به خلق منابع روی بیاورند.