به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش قیمت ها نسبت به روز پیش است.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۷۲,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و سیصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۷۲,۳۰۰

-۳,۵۰۰

-۰.۳

11:25

۱,۱۷۵,۸۰۰

-۷,۸۰۰

-۰.۶۷

روز قبل

۱,۱۸۳,۶۰۰

۳,۴۰۰

۰.۲۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۰۷۴,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتاد و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۴۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و چهل) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۵۴۰

-۲۹۰

-۱.۰۶

11:22

۲۷,۸۳۰

۱۰

۰.۰۳

روز قبل

۲۷,۸۲۰

۲۹۰

۱.۰۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۸۲ درصدی، از ۲۶,۸۴۷ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهل و هفت ) تومان به ۲۶,۶۲۹ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۶۲۹

-۲۱۸

-۰.۸۲

11:24

۲۶,۸۴۷

۲۲۴

۰.۸۳

روز قبل

۲۶,۶۲۳

۴۱

۰.۱۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۳ درصدی، از ۳۲,۸۰۰ (سی و دو هزار و هشتصد ) تومان به ۳۲,۵۶۴ (سی و دو هزار و پانصد و شصت و چهار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۵۶۴

-۲۳۶

-۰.۷۳

11:20

۳۲,۸۰۰

۱۰۴

۰.۳۱

روز قبل

۳۲,۶۹۶

۱۵۷

۰.۴۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۷۷ تومان کاهش، ۳۸,۱۱۲ (سی و هشت هزار و یکصد و دوازده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۱۱۲

-۲۷۷

-۰.۷۳

11:20

۳۸,۳۸۹

۲۶۰

۰.۶۷

روز قبل

۳۸,۱۲۹

۲۳۷

۰.۶۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۰۷ (هفت هزار و پانصد و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۷۰۹ (بیست و یک هزار و هفتصد و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,085,000 (دوازده میلیون و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۰۸۵,۰۰۰

-۶۵,۰۰۰

-۰.۵۴

11:23

۱۲,۱۵۰,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵

روز قبل

۱۲,۲۱۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۰.۲۸

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۰۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۸۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۵

11:25

۶,۱۰۰,۰۰۰

-۴۵,۰۰۰

-۰.۷۴

روز قبل

۶,۱۴۵,۰۰۰

-۵,۰۰۰

-۰.۰۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و نود هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد