به گزارش «نود اقتصادی»، بیژن زنگنه، وزیر نفت اظهار داشت: آبرو را خدا می‌دهد و خودش هم بخواهد می‌گیرد. من نیامدم از پول بیت‌المال برای خودم محبوبیت درست کنم. من دربرابر ۸۵ میلیون ایرانی مسئولیت دارم و بار آن را بر دوش خود حس می‌کردم.

وی بیان کرد: من فقیری را می‌بینم گریه‌ام می‌گیرد، بارهاگفته‌ام گریه خاموش فراوان دارم. آدم‌هایی که تب تندی دارند احساسات‌شان هم قوی است. به‌خاطر مردم گریه زیاد می‌کردم و می‌کنم، من می‌بینم مردم چه گرفتاری‌هایی دارند.

وزیر نفت افزود: من خیلی کم‌رفیق داشتم، رفیقان و دوستانم، همکارانم بودند. رفیق بازی نمی‌کردم، رفیق هزینه دارد، توقع دارد. یک مدیر ارشد نمی‌تواندرفیق‌بازی کند. من به‌خاطر مردم روابط و رفت و آمدهای خود را محدود کردم.