اخبار شرکتها-مجامع سالانه کلیه شرکت‌های تابعه بانک کارآفرین شامل شرکت های کارگزاری، لیزینگ، سرمایه‌گذاری، صرافی، بیمه، هلدینگ فناوری نگاه فردا و ابنیه گستر در موعد مقرر و به صورت منظم برگزار شد و بر اساس گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی، تمامی این شرکت‌ها، گزارش حسابرسی مقبول دریافت کردند.
بر اساس  این گزارش ، سود خالص شرکتهای فرعی "وکار"  در سال 99  ازجمله لیزینگ کارآفرین با کسب 505 میلیارد ریال سود خالص و رشد 237 درصدی ، سرمایه گذاری بانک کارآفرین با کسب 1.401 میلیارد ریال سود و رشد 1.651 درصدی ، کارگزاری بانک کارآفرین با سود 901 میلیارد ریال و  رشد253 درصد، صرافی کارآفرین با کسب سود 674 میلیارد ریال و رشد188 درصد و بیمه کارآفرین با سود 2.545 میلیارد ریال 263 درصد رشد نسبت به سال گذشته کسب کردند