به گزارش «نود اقتصادی» براساس اعلام بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت مسکن در تیرماه امسال در مناطق ۲۲گانه شهر تهران به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه تیرماه سال ۹۹ رشد ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

طی یکسال اخیر (از تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰) در بین مناطق ۲۲گانه، قیمت مسکن در منطقه ۶ با  رشد ۶۱ درصدی رتبه اول بیشترین افزایش قیمت را داشته است. پس از این منطقه، قیمت مسکن در منطقه ۲۰ با رشد ۵۸ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. قیمت مسکن در مناطق ۳ و ۱۲ نیز با رشد ۵۴ درصدی این مناطق را به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار داده است.

نکته جالب توجه در گزارش بانک مرکزی، رشد قیمت سه منطقه جنوبی شهر تهران یعنی مناطق ۲۰، ۱۶ و ۱۷ است که بالاتر از میانگین قیمت شهر تهران بوده است، به‌طوریکه قیمت مسکن طی یکسال اخیر در این سه منطقه جنوبی تهران درحالی به ترتیب ۵۸، ۴۹ و ۴۴ درصد رشد داشته که طی این مدت افزایش قیمت مسکن در سه منطقه شمالی تهران یعنی منطقه یک حدود ۳۷ درصد، در منطقه دو حدود ۴۳ درصد و در منطقه سه نیز ۵۴ درصد بوده است.