به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد زیان انباشته گروه سایپا با افزایش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته به ۳۷ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده است.

 زیان خالص شرکت نیز با افزایش حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومانی به ۱۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است. دارایی جاری گروه مالی سایپا از ۱۸/۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۳۱/۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. همچنین بدهی جاری گروه نیز با افزایش ۲۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومانی از حدود ۴۴/۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان طی سال گذشته رسیده است.

  قابل ذکر است در سال ۱۳۹۸ بدهی جاری گروه مالی سایپا حدود ۲۶ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان از دارایی‌های جاری گروه بیشتر بوده اما در سال ۱۳۹۹ بدهی جاری گروه مالی سایپا ۳۷ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان از دارایی‌های گروه بیشتر است. یعنی طی سال ۱۳۹۹ مازاد بدهی جاری به دارایی جاری شرکت افزایش ۴۳ درصدی داشته است.