به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در چهارمین روز از مرداد ماه شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز گذشته است

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۶ (یک هزار و هشتصد و شش) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۶ ۳.۹۰ ۰.۲۱ 09:00
۱,۸۰۲ -۲.۳۰ -۰.۱۳ ۲ روز پیش
۱,۸۰۵ -۱.۹۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش

 آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰ تومان افزایش، ۱,۰۶۲,۷۰۰ (یک میلیون و شصت و دو هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۲,۷۰۰ ۱,۲۰۰ ۰.۱۱ 11:20
۱,۰۶۱,۵۰۰ ۶,۴۰۰ ۰.۶ روز قبل
۱,۰۵۵,۱۰۰ ۱,۷۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۶۰۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هشت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قینت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۱۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۱۰ ۱۰ ۰.۰۴ 11:17
۲۴,۸۰۰ ۱۲۰ ۰.۴۸ روز قبل
۲۴,۶۸۰ ۱۶۰ ۰.۶۴ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۲۹,۱۸۲ (بیست و نه هزار و یکصد و هشتاد و دو ) تومان به ۲۹,۱۹۳ (بیست و نه هزار و یکصد و نود و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۱۹۳ ۱۱ ۰.۰۳ 11:20
۲۹,۱۸۲ ۱۴۲ ۰.۴۸ روز قبل
۲۹,۰۴۰ ۲۳۴ ۰.۸ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۳۴,۱۱۴ (سی و چهار هزار و یکصد و چهارده ) تومان به ۳۴,۱۲۸ (سی و چهار هزار و یکصد و بیست و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۲۸ ۱۴ ۰.۰۴ 11:20
۳۴,۱۱۴ ۱۶۵ ۰.۴۸ روز قبل
۳۳,۹۴۹ ۴۰۹ ۱.۲ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۷۵۳ (شش هزار و هفتصد و پنجاه و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۷۵۶ (نوزده هزار و هفتصد و پنجاه و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,705,000 (ده میلیون و هفتصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.04 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۷۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۴ 11:12
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰ ۰.۹۴ روز قبل
۱۰,۵۹۹,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۰.۴۵ ۲ روز پیش