به گزارش «نود اقتصادی»، لیست مدل های مختلف پراید  صفر کیلومتر که در  بازار می‌توان خرید، به شرح زیر است:

مدل خودرو  سال تولید  کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پراید111 SE 1399 0 139.000.000
پراید 131 SE 1399 0 126.000.000
پراید 132 SE 1398 0 123.000.000
پراید 151 SE 1399 0 135.000.000
پراید151 SE 1400 0 141.000.000
پراید 151 SE 1399 0 144.000.000