به گزارش «نود اقتصادی»، نرخ تورم مناطق شهری کشور در تیرماه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین ماه عملکرد حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور به ۴۳.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۷۵ تاکنون محسوب می‌شود.

بدین ترتیب حسن روحانی با ثبت بدترین رکورد تورمی ۲.۵ دهه اخیر به کار خود پایان داد تا مردم ایران همیشه فشار وحشتناک دولت وی در زمینه افزایش قیمت‌ها را به خاطر بسپارند.