اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، در این جشنواره مشتریان می توانند از 28 تیرماه به مدت 63 روز بیمه نامه های درخواستی خود را با تخفیف ویژه خریداری کنند.

این گزارش حاکی است، میزان تخفیف در هر رشته بیمه ای به شرح بیمه بدنه انواع خودرو (تخفیف سالگرد تاسیس بیمه البرز علاوه بر تخفیف‌های معمول ) 15 درصد، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان در رشته خدماتی ، صنعتی ، بازرگانی 40 درصد، بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان واحدهای مسکونی و تجاری 30 درصد، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان 15 درصد، بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان 30 درصد، بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب و مجری 30 درصد، بیمه حوادث انفرادی 30 درصد، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی 40 درصد، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های ساختمانی 40 درصد، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های عمرانی 40 درصد، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده‌کنندگان 30 درصد، بیمه مسئولیت مدنی به تبع حریق 30 درصد، بیمه باربری داخلی و صادراتی 10 درصد و بیمه باربری وارداتی پنج درصد است.