محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: قیمت شیر خام بصورت تضمینی ۶۴٠٠ تومان شده است. مقامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت این قیمت را پذیرفته‌اند ولی برای افزایش قیمت محصولات لبنی محافظه‌کاری به خرج داده و نمی‌خواهند واقعیت را قبول کنند.

متأسفانه همه تصمیمات مهم در کشور سیاسی شده است. دولت فعلی نمی‌خواهد افزایش قیمت محصولات لبنی به پایش نوشته شود. استقرار دولت جدید و انتخاب وزیر جهاد کشاورزی دو ماه زمان می‌برد و صنعت لبنیات در این دو ماه متحمل ضربه بزرگی خواهد شد.

به عنوان یکی از اعضای صنعت لبنیات عرض میکنم در چهار ماه اول سال زیان بسیار بزرگی متحمل شدیم و دیگر بیش از این تحمل نخواهیم کرد و منتظر تصمیمات سازمان حمایت نخواهیم ماند.