اخبار شرکتها-شرکت فولاد مبارکه با راه‌اندازی و تجهیز «آزمایشگاه صنعت 4.0» در دانشگاه صنعتی اصفهان پیشگام توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه شده است.

چنین آزمایشگاه‌هایی تحت عناوینی چون «دیجیتال لب»، «آزمایشگاه دیجیتال» یا «آزمایشگاه صنعت 4.0» در دنیا شناخته می‌شوند و تاکنون چندین دانشگاه معتبر جهانی از جمله دانشگاه لیون فرانسه و دانشگاه پلی‌تکنیک ایتالیا اقدام به راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها کرده‌اند.

حمایت شرکت فولاد مبارکه از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های مطرح کشور، گام بلندی در ارتقای سطح علمی پروژه‌های این صنعت بوده و آمارها نشان می‌دهد که این اقدامات همتراز با روندهای علمی برتر جهان برنامه‌ریزی شده است.