به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی بانک اقتصادنوین، در سال گذشته از نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری این بانک بیش از ۹۴ درصد آن (۵/۶ هزار میلیارد تومان) آن مربوط به تسهیلات مشکوک‌الوصول بوده است.

قابل ذکر است آن بخش از تسهیلات غیرجاری بانکها که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن گذشته باشد و مشتری پرداخت نکند در طبقه مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.