به گزارش «نود اقتصادی»، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از واردات 21 محموله واکسن کووید 19 بالغ بر 9.8 میلیون دوز خبر داد.

در نامه معاون گمرک به معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو آمده است:‌ از تاریخ 99.11.15 لغایت 1400.4.20 بالغ بر 21 محموله واکسن کووید 19 به شرح ذیل از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور شده و پس از انجام فوری تشریفات گمرکی، تحویل نمایندگان محترم معرفی شده از سوی وزارت بهداشت گردیده است.

این واکسن‌ها از کشور‌های چین، ایتالیا، کره جنوبی، روسیه به کشور آمده است.