به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز کاهش را تجربه کردند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۸ (یک هزار و هشتصد و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۰۸

-۲.۰۰

-۰.۱۲

06:00

۱,۸۱۰

۱۲

۰.۶۵

روز قبل

۱,۷۹۸

-۵.۶۰

-۰.۳۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۰۶۳,۸۰۰ (یک میلیون و شصت و سه هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۰۶۳,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۶۳,۱۰۰

-۷۰۰.۰۰

-۰.۰۷

11:23

۱,۰۶۳,۸۰۰

۱,۸۰۰

۰.۱۶

۲ روز پیش

۱,۰۶۲,۰۰۰

-۶,۲۰۰.۰۰

-۰.۵۹

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۰۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۹۰۰

-۵۰

-۰.۲۱

11:14

۲۴,۹۵۰

۵۰

۰.۲

۲ روز پیش

۲۴,۹۰۰

-۲۰۰

-۰.۸۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۰۵ درصدی، از ۲۹,۵۰۸ (بیست و نه هزار و پانصد و هشت ) تومان به ۲۹,۵۲۳ (بیست و نه هزار و پانصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۵۲۳

۱۵

۰.۰۵

11:20

۲۹,۵۰۸

۳۱

۰.۱

۲ روز پیش

۲۹,۴۷۷

-۲۳۸

-۰.۸۱

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۴,۲۹۹ (سی و چهار هزار و دویست و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۲۹۹

-۱۷

-۰.۰۵

11:20

۳۴,۳۱۶

-۸۲

-۰.۲۴

۲ روز پیش

۳۴,۳۹۸

-۳۵۰

-۱.۰۲

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۴ تومان کاهش، ۶,۷۹۹ (شش هزار و هفتصد و نود و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۷۹۹

-۱۴

-۰.۲۱

11:24

۶,۸۱۳

-۲۲

-۰.۳۳

۲ روز پیش

۶,۸۳۵

-۲۵

-۰.۳۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۸۲۲ (نوزده هزار و هشتصد و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,675,000 (ده میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش 0.23 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۶۷۵,۰۰۰

-۲۵,۰۰۰

-۰.۲۴

11:22

۱۰,۷۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۰.۳۲

۲ روز پیش

۱۰,۶۶۵,۰۰۰

-۵۵,۰۰۰

-۰.۵۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۶۲۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۵۴

11:23

۵,۶۵۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۵۴

۲ روز پیش

۵,۶۸۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۵۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و نود هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد