به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت دلار و سکه امروز در بازار در حالی پایین آمد که طلا افزایش قیمت را تجربه کرد.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۷ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۷

۵.۰۰

۰.۲۷

06:00

۱,۷۸۲

۱۲

۰.۶۴

روز قبل

۱,۷۷۱

۳.۷۰

۰.۲

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۱,۰۶۸,۰۰۰ (یک میلیون و شصت و هشت هزار) تومان به ۱,۰۶۹,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۶۹,۱۰۰

۱,۱۰۰

۰.۱

11:22

۱,۰۶۸,۰۰۰

-۳,۹۰۰.۰۰

-۰.۳۷

۲ روز پیش

۱,۰۷۱,۹۰۰

۲,۳۰۰

۰.۲۱

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۳۵,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۱۳۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۱۳۰

-۵۰.۰۰

-۰.۲

11:18

۲۵,۱۸۰

-۹۰.۰۰

-۰.۳۶

۲ روز پیش

۲۵,۲۷۰

۱۴۰

۰.۵۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۲۹,۸۳۸ (بیست و نه هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان به ۲۹,۸۶۱ (بیست و نه هزار و هشتصد و شصت و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۸۶۱

۲۳

۰.۰۷

11:20

۲۹,۸۳۸

۵۷

۰.۱۹

۲ روز پیش

۲۹,۷۸۱

۷۲

۰.۲۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲ تومان افزایش، ۳۴,۷۱۲ (سی و چهار هزار و هفتصد و دوازده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۷۱۲

۱۲

۰.۰۳

11:20

۳۴,۷۰۰

-۶۰.۰۰

-۰.۱۸

۲ روز پیش

۳۴,۷۶۰

۱۸۳

۰.۵۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۸۵۷ (شش هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۳۰۲ (بیست هزار و سیصد و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,775,000 (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۷۵,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۱۹

11:21

۱۰,۷۹۵,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰.۰۰

-۰.۳۳

۲ روز پیش

۱۰,۸۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۰.۳۶

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۷۵۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۱۸

11:22

۵,۷۶۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۳۵

۲ روز پیش

۵,۷۸۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۳۵

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۱۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد