به گزارش «نود اقتصادی»، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: آمارهای اعلامی از سوی منابع رسمی نشان می‌دهد که در بازه سال‌های ۹۶ تا ۹۹ اقتصاد کشورمان حدود ۱۱ درصد کوچک شده و به‌رغم همه ادعاهای موجود، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در این ۴ دهه گذشته به نصف تقلیل یافته است

وی بیان کرد: باز هم در رجوع به آمارها مشاهده می‌کنیم که سهم اشتغال بخش صنعتی طی ۲۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده اما بخش خدمات با افزایش‌های مکرر، ۵۰ درصد از اشتغال را در خود جای داده است. این تنها یک برش از وضعیتی است که عنوان شد.