به گزارش «نود اقتصادی»، در جریان داد و ستدهای امروز بازار سرمایه بیش از ۸ میلیارد و ۱۸۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان در بیش از ۴۸۲ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحدی در ارتفاع یک ‌میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۴ واحد قرار گرفت.