به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضوکمیسیون ویژه جهش تولید، درباره برداشته شدن حدنصاب جمعیتی و حدفاصله از داروخانه دایر در آیین نامه جدید برای اخذ مجوز داروخانه گفت: موضوع حدنصاب جمعیتی و حریم صنفی مجوز تاسیس داروخانه، از قواعد ضد رقابتی بود که نارضایتی زیادی بین فارغ التحصیلان داروسازی در کشور بوجود آورده بود. این قواعد موجب خرید و فروش مجوز داروخانه ها با ارقام چند میلیاردی در شهر های مختلف میشد.

منبع: برای مطالعه شماره هشتم رصدنامه کسب و کار ایران کلیک کنید.