به گزارش «نود اقتصادی»، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی اظهار داشت: موافق ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مشروط به انتقال فناوری‌های نوین و برتر هستیم. در عین حال، لابی شرکت‌های خارجی نیز برای حضور مجدد در بازار ایران بسیار قوی است و اینکه چقدر بتوانیم دست بالا را در مذاکرات داشته باشیم، باید تولیدکنندگان بزرگ کشور در صحنه حاضر باشند. وقتی جشن خودکفایی صنعت لوازم‌خانگی را برگزار می‌کنیم، الزاماتی دارد که یکی از آنها حفظ دستاوردهای به دست آمده در دوران تحریم است.

وی بیان کرد: در این صورت است که سرمایه‌گذاران تشویق به حضور مجدد در عرصه می‌شوند و ساخت داخل محصولات افزایش می‌یابد، اما اگر ببینند دوباره راه واردات باز شده دلسرد می‌شوند و سرمایه‌گذاری برای آینده کاهش می‌یابد.