اخبار شرکتها-اعطای بالغ بر ۴۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات خرید کالای ایرانی تنها بخشی از حمایت های بانک تجارت از تولید و محصولات ساخت ایران در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ است.