به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها در مقایسه با روز پیش است.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۷۰,۸۰۰ (یک میلیون و هفتاد هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۷۰,۸۰۰

۱۰,۴۰۰

۰.۹۷

11:30

۱,۰۶۰,۴۰۰

-۱۳,۱۰۰

-۱.۲۴

روز قبل

۱,۰۷۳,۵۰۰

-۸,۸۰۰

-۰.۸۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۹۰۰ (بیست و سه هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۹۰۰

۲۷۰

۱.۱۲

11:30

۲۳,۶۳۰

-۳۶۰

-۱.۵۳

روز قبل

۲۳,۹۹۰

-۱۷۰

-۰.۷۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۱.۵۱ درصدی، از ۶,۴۳۴ (شش هزار و چهارصد و سی و چهار ) تومان به ۶,۵۳۳ (شش هزار و پانصد و سی و سه ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,650,000 (ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.59 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۶۵۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

۱.۵۹

11:30

۱۰,۴۸۰,۰۰۰

-۱۹۵,۰۰۰

-۱.۸۷

روز قبل

۱۰,۶۷۵,۰۰۰

-۱۲۰,۰۰۰

-۱.۱۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۸۵۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۲.۰۵

11:31

۵,۷۳۰,۰۰۰

-۱۲۰,۰۰۰

-۲.۱

روز قبل

۵,۸۵۰,۰۰۰

۰

۰

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۴۵۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۷۹۵,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد