به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حسینی، عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: به دلیل کاهش صادرات گاز و فرآورده های نفتی به عراق در دو ماهه ابتدای سال جاری با افت صادرات به عراق مواجه شدیم.  لذا در ۲ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۸ درصد و از نظر ارزشی  ۱۳ درصد افت صادرات به عراق داشتیم.

وی بیان کرد: در دو ماهه سال جاری ارزش صادرات ایران به عراق  حدود ۹۵۰ میلیون دلار بوده است. اگر مساله بدهی های عراق به ایران حل شود صادرات گاز به این کشور نیز روند قبلی خود را می یابد و می توان با صادرات گاز ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد.