به گزارش، مهدی پازوکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: در سال ۹۶ حدود ۲۴ میلیون نفر به روحانی رای دادند چون رشد اقتصادی را دیده بودند.

وی بیان کرد: من معتقدم برخی کاندیداها به شعور مردم توهین کردند چون چشم به روی تحریم و بدعهدی ترامپ بستند چون علاقه داشتند دولت را تخطئه کنند در حالی که در سال ۹۶ برخی از نامزدهای فعلی بودند اما مردم آن‌ها را نخواستند. این از جوانمردی به دور است که عیب‌ها را بگوییم اما موانع را نادیده انگاریم.

پازوکی گفت: من منتقد دولت آقای روحانی در ابعاد اقتصادی هستم اما وقتی مردم به برنامه‌های وی اعتماد می‌کنند لابد تغییراتی را حس کرده بودند که رای دادند.