اخبار شرکتها-مدیران مربوطه و کارشناسان ارزیاب خسارت آتش‌سوزی بیمه البرز در محل آتش‌سوزی بیمارستان محب کوثر بلافاصله پس از وقوع حادثه حضور یافتند.